Cenk Kahvecioğlu Uzman Psİkoterapİst

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Obsesyonlar, istenmeden gelen ve uygunsuz yaşanan belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli imajlar veya düşüncelerdir. Bunlar gerçek yaşamdan kaynaklanan üzücü olaylar değildir. Genellikle kişiler, obsesyonlarını önemsememeye ve baskılamaya yâda başka eylem veya düşüncelerle etkisizleştirmeye çalışırlar. Kişi obsesyonların saçma olduğunu bilir. Kompulsiyonlar ise obsesyonlara tepki olarak oluşan yada katı bir şekilde uyulması gerektiğine inanılan, kurallarına göre kişinin yapmaktan alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (Örn. El yıkama) veya düşüncelerdir. (Örn: sayı sayma, bir takım sözcükler söyleme veya bu amaçla dua etme) Kompulsiyonlar, sıkıntıyı azaltmaya ve korku veren durumdan kurtulmaya yöneliktir. Aslında kompulsiyonlarla kurtulmaya çalışılan durum arasında bir ilişki yoktur veya çok abartılıdır. (örn: sınavda başarılı olmak için evden çıkarken 3 kere ışığı açıp kapatmak)

Obsesyon tedavisini ilaç ve terapi ile beraber götürülmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda İlaç+Terapi ile yürütülen okb tedavisinin *%30 başarı şansını artırdığı belirtilmiştir. Özellikle iyileşmeyi hızlandırdığı gibi geri dönüşleri de azaltmaktadır. OKB de genel terapi yaklaşımları (BDT) Bilişsel Davranışsal Terapi ve Hipnoterapidir.

*Hipnoz, BDT nin etkinliğine kaykıda bulunmaktadır. Schoenberger, Kirsch,Gearan, Montgormery ve Pastyrnak (1997), herkese ifade edilen kaygıyı gerçek yaşamda ortaya koyan be bilişsel yeniden yapılandırmayı gerektiren bilişsel-davranışsal müdahaleyi hipnotik indüksiyon ve telkinlerin yerine alan gevşeme dışında her bakımdan ayrı olan bir tedaviyle kıyaslamışlar. hipnozun dahil edildiği BDT çalışmalarında kaygının dağılması daha hızlı olmuştur.

Buna benzer birçok araştırmaya ulaşmak mümkündür. Sonuç olarak bir sorunun çözümünde her zaman zengin çözüm kaynaklarına sahip olmak bizi daha güçlü kılmaktadır.

DERİN Terapi Merkezi

Bağdat Caddesi No:471 / 7 Suadiye (Armani Mağazasının Yanı)

0216 4646254 - 0536 7480820

 

*Kaynak: Essentials of Clinical Hypnosis: An Evidence-Based Approach

2006 by the APA (American Psychological Association)


E-mail: cenk@cenkkahvecioglu.com